Beklager… MySurvey er lukket

Vi sætter stor pris på din deltagelse i vores undersøgelser.

Derfor vil vi gerne tilbyde, at du kan tilmelde dig vores betroede partne: GlobalTestMarket.

så du fortsat kan deltage i onlineundersøgelser og blive belønnet for at tilkendegive dine meninger!

Du vil blive tilbudt undersøgelser og belønninger af samme kvalitet, som du kender det fra MySurvey.

Når du deltager i undersøgelser for GlobalTestMarket, samler du Market-point,
som du kan indløse til gaver fra et stort udvalg af produkter,
der bl.a. omfatter mærker som Ikea, Paypal og mange andre!

ER DU ALLEREDE TILMELDT GLOBALTESTMARKET? LOG PÅ NU FOR AT DELTAGE I UNDERSØGELSERNE >

Hvis du har spørgsmål angående lukningen af MySurvey-panelet, er du velkommen til at kontakte os: karen@mysurvey.eu . Vores kundeservice vil fortsat være åben de næste 2 uger.

Medlemslogin


Vilkår og betingelser for MySurvey medlemskab

default mysurvey feature image

VILKÅR OG BETINGELSER FOR MYSURVEY MEDLEMSKAB

Disse Vilkår og Betingelser gælder dit medlemskab af det danske MySurvey panel. Du bør også læse Databeskyttelseserklæringen, Officielle præmieregler og Vilkår og Betingelser for at anvende MySurvey-Hjemmesiden som alle er en del af denne aftale.

 1. MEDLEMSKAB AF PANELET

  1. Det danske MySurvey panel ("MySurvey") administreres af Lightspeed GMI Limited ("Lightspeed"). Lightspeed kan kontaktes ved at maile til: karen@mysurvey.eu.
  2. Medlemskabet af panelet er kun åbent for beboere i Danmark, som er 16 år, eller derover. Desværre kan beboere i Grønland og på Færøerne i øjeblikket ikke være medlem af panelet. Ansatte, og den nærmeste famile til ansatte, i Lightspeed, Lightspeeds moderselskab, søsterselskaber, datterselskaber, samt leverandører, som på nogen måde er knyttet til driften af MySurveys hjemmeside, kan ikke være medlem af panelet. Undtagelsesvist kan panelmedlemmers børn deltage i undersøgelser og lodtrækninger med deres forældres, eller værges, godkendelse og vejledning; og gennem deres forældres medlemskonto.
  3. Medlemskab af panelet er gratis. Medlemskabet er personligt for dig, og kan ikke overføres.
  4. Du kan kun tilmelde dig panelet én gang. Lightspeed reserverer retten til at afvise medlemsansøgninger.
  5. Medlemskab af panelet giver dig mulighed for at deltage i incitamentsprogrammet, inklusive; men ikke begrænset til, lodtrækninger og Pointprogrammet. Vi henviser til de officielle præmieregler. Yderligere vilkår og betingelser kan være tilknyttet incitamentsprogrammet, og du bør tjekke Hjemmesiden med mellemrum for yderligere detaljer. Yderligere informationer kan også være indeholdt i mails, som vi sender til dig.
  6. Lightspeed er ikke ansvarlig for nogen tab, omkostninger eller udgifter, som er sket som en følge af medlemskab af panelet (dette inkluderer indirekte, afledte og utilsigtede tab, eller skader).


 2. INFORMATIONER OM DIG

  1. Du vil blive spurgt om, at give en personlig emailadresse og en adgangskode for at registrere dig til panelet. Du må ikke give adgangskoden til andre, og du er ansvarlig for at holde det hemmeligt. Lightspeed er ikke ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, hvilket omfatter uautoriseret brug af din emailadresse og din adgangskode.
  2. Du er ansvarlig for at sikre, at alle detaljer (inklusiv emailadresse og adgangskode), som Lightspeed har om dig, er de mest aktuelle, og er korrekte.
  3. Det er dit ansvar, at alle informationer, du som panelmedlem giver, er rigtige og præcise; og ikke er fejlagtige, eller vildledende.
  4. Ved at afgive din ansøgning om at blive medlem af panelet, godkender du, at Lightspeed har, gemmer og behandler dine personlige data. Se nærmere i Databeskyttelseserklæringen, som er en del af disse Vilkår og Betingelser for MySurvey medlemskab.


 3. HJEMMESIDEN

  1. Panelet, Pointprogrammet, informationerne, produkter og services, som findes på Hjemmesiden kan på ethvert tidspunkt ændres uden varsel og ansvar.
  2. Tanker og synspunkter, som findes på Hjemmesiden er ikke nødvendigvis Lightspeeds. Vilkårne og Betingelserne for Hjemmesiden er angivet i "Vilkår og Betingelser for at anvende MySurvey-Hjemmesiden". Din tilgang til, og brug af, Hjemmesiden betyder, at du accepterer de Vilkår og Betingelser, som er tilknyttet hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer Vilkår og Betingelser for hjemmesiden, må du ikke tilgå, eller på anden vis anvende, hjemmesiden.


 4. AFBRYDELSE AF MEDLEMSKAB

  1. Lightspeed kan afbryde dit medlemskab med øjeblikkelig virkning, såfremt én af følgende situationer opstår:
   1. du bryder vilkårne og betingelserne i disse Vilkår og Betingelser (inklusive reglerne i: Databeskyttelseserklæringen("fortrolighed"), Officielle præmieregler ("Officielle præmieregler"), Vilkår og Betingelser for at anvende MySurvey-Hjemmesiden ("Retningslinier for deltagelse")); eller
   2. du misbruger medlemskabet af panelet, eller anvender det til andre formål, end beskrevet her på hjemmesiden; eller
   3. Lightspeeds legale ret til at behandle og bruge information, som er nødvendigt for at drive et forbrugerpanel, ophører; eller
   4. du har ikke tilgået hjemmesiden i en samlet periode på 3 måneder, eller længere.
  2. Lightspeed kan også afbryde dit medlemskab med øjeblikkelig virkning uden at angive en årsag, eller anledning.
  3. Du kan afbryde dit medlemskab med øjeblikkelig virkning ved at sende en email med ordene: "Udmeld mig" i emnelinien til karen@mysurvey.eu.
  4. Hvis dit medlemskab i panelet, af én eller anden grund afbrydes, vil alle dine point i pointprogrammet, alle lodderne i kvartalslodtrækningen, og evt. andre optjente fordele i incitamentsprogrammer hos Lightspeed, blive slettet.


 5. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

  1. Lightspeed reserverer retten til at ændre, tilføje eller fjerne dele i disse Vilkår og Betingelser med forudgående rimelig varsel til panelmedlemmerne. Lightspeed vil meddele ændringer til dig via email; og sådanne ændringer vil også blive vist på Hjemmesiden. Du bør tjekke disse sider for sådanne ændringer regelmæssigt. Din fortsatte tilgang og brug af Hjemmesiden, efter sådanne ændringer, demonstrerer entydigt, at du accepterer disse ændringer.


 6. KOMMUNIKATION

  1. Al kommunikation og alle meddelelser, som gives indenfor, og om, disse Vilkår og Betingelser skal ske via email.
  2. Du kan kontakte Lightspeed og MySurvey ved at maile til karen@mysurvey.eu.
  3. Kommunikation og meddelelser, som gives inden for, og om, disse Vilkår og Betingelser, er leveret, og træder i kraft, øjeblikkelig, hvis kommunikationen, eller meddelelsen, er sendt til den sidst kendte emailadresse på den anden part.


 7. JURISDIKTION

  1. Medmindre Lightspeed på skrift har meddelt andet, udgør disse Vilkår og Betingelser, Databeskyttelseserklæringen, Officielle præmieregler og Vilkår og Betingelser for at anvende MySurvey-Hjemmesiden den samlede aftale mellem dig og Lightspeed vedrørende medlemskab af panelet.
  2. Disse Vilkår og Betingelser reguleres og fortolkes af Engelsk lovgivning.
  3. Parterne aftaler endeligt, at enhver konflikt eller krav i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser skal indgives til Engelske domstole.


VILKÅR OG BETINGELSER FOR AT ANVENDE MYSURVEY-HJEMMESIDEN

Disse Vilkår og Betingelser gælder din brug af denne Hjemmeside ("Hjemmesiden"). Ved at anvende, eller tilgå denne Hjemmeside, invilger du i at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må du ikke tilgå Hjemmesiden, eller på anden måde bruge Hjemmesiden.

 1. BRUG AF HJEMMESIDEN

  1. Du kan kun tilgå, og anvende denne Hjemmeside, under disse Vilkår og Betingelser, for personlig ikke-kommerciel brug. Enhver brug, som strider mod disse Vilkår og Betingelser, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Lightspeed.
  2. Du kan tilgå denne Hjemmeside annonymt, som besøgende, uden at afgive personlige informationer. Men, for at tilgå specifikke informationer og services, som forbrugerundersøgelser, er det nødvendigt, at du registrerer dig som medlem af panelet.


 2. UAUTORISERET BRUG AF HJEMMESIDEN

  1. Du må ikke bruge "spiders", robotter eller andre automatiserede data mining teknikker til at katalogisere, downloade, lagre eller på anden vis reproducere eller distrubuere informationer, som er tilgængelige på Hjemmesiden; eller til at manipulere resultaterne af nogen aktiviteter på Hjemmesiden, inklusiv; men ikke begrænset til, undersøgelser og lodtrækninger.
  2. Du må ikke foretage dig noget, der sigter på at forstyrre Hjemmesiden, eller andres brug af Hjemmesiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, "overloading","flooding", "mailbombing" eller "crashing" af Hjemmesiden.
  3. Du må ikke sende uopfordrede emails, inklusiv kampagner og reklamer, gennem Hjemmesiden.
  4. Du må ikke forandre eller skjule din sande identitet i indlæg, eller emails.
  5. Du må ikke placere materiale, som på nogen måde er truende, injurierende, ærekrænkende, obskøn, eller på anden vis er ulovlig, på Hjemmesiden. Lightspeed vil samarbejde fuldt med enhver politimæssig myndighed og domstole, som måtte efterspørge, eller vil videregive, oplysninger om identiteten af enhver, som placerer materiale af denne karakter på Hjemmesiden.
  6. Du må ikke inkludere dele af Hjemmesiden i "frames" på en anden Hjemmeside, ændre udseendet af Hjemmesiden eller etablerere links fra andre hjemmesider til andre sider på Hjemmesiden, end indgangssiden.


 3. IMMATERIALLE RETTIGHEDER

  1. Lightspeed, Lightspeeds licensgivere, partnere og datterselskaber har alle immaterielle rettigheder til alle sider og indhold på, eller linket til, Hjemmesiden, inklusiv; men ikke begrænset til, tekst, grafik, lyd, video, fotos, undersøgelser og logoer. Dette inkluderer alle trademarks, copyrights, patenter og fortrolig information.
  2. Bortset fra, hvor specifik skriftlig tilladelse er givet af Lightspeed, har du ikke lov til på nogen måde at kopiere, reproducere, modificere, genudgive, vise, uploade, sende, eller distribuere noget indhold fra Hjemmesiden.
  3. En enkelt kopi af alle sider på Hjemmesiden kan kopieres, eller downloades, til personlig brug, eller som reference.


 4. TREJDEPARTS HJEMMESIDER

  1. Hjemmesiden kan indeholde
   1. links til andre Hjemmesider, som ikke vedligeholdes af Lightspeed, og
   2. information om produkter og services, som tilbydes af tredjepart.
    Lightspeed afgiver ikke uafhængig garanti for forretningspraksis hos tredjepart, og garanterer ikke noget på deres vegne. Eksistensen af links, eller reference til en tredjepart, betyder ikke, at Lightspeed kontrollerer, eller godkender, alle forretningsmetoder hos tredjeparten. Vi opfordrer til, at du læser vilkår og betingelser, som er knyttet til de tredje-partshjemmesider, som du tilgår.
  2. Tredjeparten har ansvaret for enhver software, som du downloader fra en hjemmeside hos en tredjepart. Lightspeed accepterer ikke noget ansvar for tab eller ødelæggelse, som er forårsaget af virus, eller andet, som et resultat af, at du downloadede software fra tredjepart.


 5. INFORMATIOEN PÅ HJEMMESIDEN

  1. Informationen på Hjemmesiden er kun beregnet for generel information. Lightspeed accepterer ingen ansvar for korrekthed, eller fuldstændighed af informationerne på Hjemmesiden.
  2. Det er ikke nødvendigvis Lightspeeds tanker og synspunkter, som fremgår af Hjemmesiden.


 6. DATABESKYTTELSE - BESKYTTELSE AF PRIVATE OPLYSNINGER

  1. Lightspeed tager beskyttelse af dine private oplysninger meget alvorligt. For yderligere information om, hvorledes Lightspeed anvender informationer, som er indsamlet fra dig, opfordrer vi til, at du læser vores Databeskyttelseserklæringen.


 7. ÆNDRINGER

  1. Al information på Hjemmesiden kan ændres uden varsel og uden ansvar.
  2. Disse Vilkår og Betingelser kan blive ændret, og hvis det sker, vil ændringerne ske med et rimeligt varsel til panelmedlemmerne.
  3. Du bør tjekke disse Vilkår og Betingelser med mellemrum. Din fortsatte tilgang til, og brug af, Hjemmesiden betyder, at du accepterer ændringerne.


 8. JURISDIKTION

  1. Disse Vilkår og Betingelser udgør den samlede aftale mellem dig og Ligtspeed vedrørende din brug af Hjemmesiden.
  2. Disse Vilkår og Betingelser fortolkes af engelsk lovgivning og engelske domstole har eksklusiv jurisdiktion.


 9. KONTAKT

  1. Vær venlig at kontakte Lightspeed og MySurvey, hvis du har spørgsmål vedrørende disse Vilkår og Betingelser ved at maile til karen@mysurvey.eu.

MySurvey nyheder

 • Nyt præmiekatalog!
  Det nye MySurvey-præmiekatalog kan findes her.
  Gå til præmiesiden for at se de mange muligheder.

Vindere

Klik her for at se de sidste vindere af vores kvartalsvise lodtrækning med en pulje på kr 10.000,-..

For at modtage invitationerne til vore undersøgelser er det vigtigt at tilføje vores emailadresse til dine Kontakter:

Online undersøgelser bragt til dig af MySurvey – Oplev dine meninger få indflydelse

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية